Vizni režimi

Nosiocima biometrijskih pasoša Republike Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.

Ukoliko niste sigurni koliko Vam je preostalo dana mogućeg boravka u Šengen držama, pogledajte ovaj kalkulator.

Državljanima Republike Srbije, nosiocima biometrijskih pasoša, vize nisu potrebne za ulazak i u:

 • Hong Kong i Makao;
 • Indoneziju;
 • Rusku Federaciju;
 • Japan;
 • Kubu;
 • Kinu;
 • Tursku;
 • i za mnoge druge države.

Viza za ulazak u sledeće države se dobija na aerodromu:

 • Singapur - bez naplate;
 • Egipat - uz doplatu od 25 EUR;
 • Dominikanska Republika - bez naplate.
 • Mauricijus - bez naplate

Viza za ulazak u sledeće države se mora obezbediti unapred:

 • Tajland - vize se obezbeđuju u konzulatu u Beogradu. Cena vize je 80 EUR za jedan ulazak a moguće je posredovanje agencije u obezbeđivanju;
 • USA - vize se obezbeđuju u konzulatu u Beogradu. Cena vize je 160 USD, viza se obično odobrava na period od 10 godina za više ulazaka a moguće je posredovanje agencije u popunjavanju online aplikacije ii zakazivanja termina za intervju;
 • Velika Britanija - vize se obezbeđuju u konzulatu u Varšavi. Intervju se obavlja u agenciji Teleperformance u Beogradu. Cena vize je 105-130 EUR zavisno od kursa funte prema evru. Viza se odobrava na period od 6 meseci (moguće je i na 2, 5 ili 10 godina) za više ulazaka a moguće je posredovanje agencije u popunjavanju online aplikacije, uplate takse za vizu i zakazivanja termina za intervju.
 • Malezija - cena takse za vizu je 700 DINARA. Agencija posreduje u obezbeđivanju uz nadoknadu. Kontaktirajte agenciju za neophodna dokumenta i proceduru
 • Vijetnam - vize se dobiju online. Cena je od 12 USD, zavisno od brzine obezbeđivanja.

Države za koje je neophodno obezbediti vizu ili je moguće ući bez vize i sa kojojm dužinom boravka i šta je moguće uneti u države u koje se putuje molim proverite na stranici:

www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/putovanja-u-inostranstvo/vize-za-inostranstvo-i-informacije-o-drzavama

izborom države u koju putujete.