Mađarska

Regija Segedin

mesto Segedin

Segedin

Segedin je grad na jugu Mađarske, blizu granice sa Srbijom. Leži na ušću reke Mureš u Tisu. Segedin leži i u središtu Panonske nizije. On je takođe i najsunčaniji grad u Mađarskoj. Segedin je četvrti po veličini grad...
Pogledajte