Mađarska

Regija Segedin

mesto Segedin

Segedin

Segedin se nalazi u južnom delu Mađarske, na mestu gde se Mureš uliva u Tisu. Smatra se da naziv Segedin potiče od reči szög, koja na mađarskom jeziku označava ugao. Razlog je taj što Tisa prolazi kroz grad praveći...
Pogledajte