Segedin

Segedin
Segedin je grad u južnoj Mađarskoj na ušću reke Mureš u Tisu. Predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad.

Ovaj uređeni evropski grad popločanih trgova i ornamentisanih građevina, ima više turističkih atrakcija nego mnogi drugi u regionu.

Takođe je jedan od najpoznatijih univerzitetskih gradova u ovom delu Evrope.

Mesto Segedin