Smeštaj za mesto HAMBURG

mesto Hamburg
Hamburg ili službeno Slobodni hanzeatski grad Hamburg je istovremeno jedna od 16 nemačkih pokrajina i drugi po veličini nemački grad.Hamburg je grad mostova i konzulata, jer ima čak 2 302 mosta, a to je više nego što imaju Venecija i Amsterdam zajedno, a sa 90 konzulata koliko ih ima, je drugi grad na svijetu, odmah iza New Yorka.