Hamburg

Hamburg
Hamburg je istovremeno i grad i jedna od 16 nemačkih pokrajina. Drugi je po veličini nemački grad posle Berlina. Hamburg je grad mostova jer ima čak 2 302 mosta – više nego što imaju Venecija i Amsterdam zajedno. Takođe je i grad Konzulata jer sa 90 konzulata koliko ih ima, je drugi grad na svetu, odmah posle Njujorka. Nalazi se na severu Nemačke na ušću reka Ulster i Bille u Elbu, koja nakon 110 km toka prema severozapadu utiče u Severno more. Elba je u Hamburgu vrlo dobra prirodna luka sa direktnim pristupom od mora, a najpogodnija je njena južna obala, nasuprot kvartovima St. Pauli i Altona. Obale su povezane mostovima, kao i starim i novim tunelom ispod Elbe. U gradu je u samom centru nastala neka vrsta jezera. "Jezero" je podeljeno na dva dela, koja su međusobno spojena unutrašnjim - i spoljnim Alsterom. Pune ih brojni kanali oivičeni velikim parkiralištima.

Mesto Hamburg