Smeštaj za mesto KOLAŠIN

mesto Kolašin
Kolašin je malo odmaralište udaljeno 73 km severno od Podgorice na levoj obali reke Tare na 960 m nadmorskoj visini. Okružen je sa tri planinska područja - Sinjajevina, Komov, Bjelasica.

U Kolašinu možete posetiti ruševine turskog arsenala (500 m južno od centra grada) i centralni park sa spomenicima u čast ubijenih u Drugom svetskom ratu. Na centralnom trgu otvoren je istorijski muzej (Trg Boraca, 1), sa nekoliko izložbi - etnografska, istorijska i umetnička. U južnom delu grada nalazi se botanička bašta, u kojoj se prikuplja više od sto uzoraka planinskog bilja.