Terme Laško

Terme Laško
Terme Laško predstavljaju savremeni centar zdravstvenog turizma pod nazivom Thermana Laško u čijem se sastavu nalazi wellness centar sa najmodernijim spa, sauna i termalnim bazenima. Nalaze se u središtu Slovenije 12 km od Celja i 540 km od Beograda. Prirodno bogatsvo Termi Laško je termalna voda koja izvire sa temperaturom 32-35°C . Udoban i programskim sadržajima bogat boravak u hotelu Thermana Park Laško učiniće gostima odmor idealnim.

Mesto Laško