Smeštaj za mesto SVETI MARTIN NA MURI

Terme Sveti Martin, prvi Healthness resort u Europi, smešten na severu Hrvatske. Resort se nalazi u oazi mira, u Međimurju, gdje tradicija, kultura i istorija već više od sto godina žive u skladu s prirodom.