Sokobanja

Sokobanja
Visok nivo zdravstveno rekreativne funkcionalnosti prirodnih elemenata, ekološka i ambijentalna obeležja šireg banjskog prostora čine temeljne vrednosti za masovniji razvoj vikend i izletičnog turizma. Osim banjskog centra, za razvoj vikend i izletničkog turizma pogodni su i drugi lokaliteti u okolini od kojih izdvajamo: Ozrenske livade, Rtanj, Lepteriju, Banju Jošanicu, Vrmdžansko jezero, Seselačku pećinu, izvor reke Moravice, Bovansko jezero itd.

Ova izletišta treba koristiti kako za dolazak turista i okolnih gradova, tako i za koncipiranje sadržajnijeg, kvalitetnijeg i funkcionalnijeg boravka banjskih gostiju, a takoðe i za organizovanje aktivnog odmora i rekreacije u prirodi lokalnog stanovništva.

Filtrirani hoteli

Mesto Sokobanja