Rtanj

Rtanj
Rtanj tzv. Mistična planina, vidi se skoro sa svih strana, sa Avalskog tornja sa vrhova svih šumadijskih planina, kada je dobra vidljivost, vidi se sa Kopaonika vrh Šiljak,kako prkosi okolini. Teško je opisati sve osobine Rtnja. Kao da je birao položaj gde će da se smesti. Na karti se jasno vidi jedan četvorougaonok: sa zapada Velika i Južna Morava, sa juga Nišava i železnižka pruga Niš-Pirot, sa istoka greben Stare planine dodiruje Vršku Čuku, a ispod protiče Timok, sa severa Crna Reka i klisura Čestobrodica.

Rtanj je dole širok, a pri vrhu se sužava i čini uzani greben i ivičasti zid, a na istočnom kraju grebena uzdiže se glavni vrh-Šiljak. Skoro je geometrijski idealna piramida, a to povećava njegovu mističnost. Dok je dole pri dnu peštar i sedimentne stene, gore pri vrhu je krečnjak i zato je bez izvora. Sva voda se sliva u podnožje i izbija u vidu jakih vrela. Sa severne strane je šumovit, ima četinara i listopadnog drveća.Sa južne je u podnožju šumovit, pa prelazi u žbunasto rastinje i pri vrhu je pun trave poznate kao nepeta rtanjesis endemična i reliktna vrsta. Rtanj je mnogo poznatiji po Satureja montani, a to je Rtanjski čaj. Koristi se kao afrodizijak, za plućne bolesti, lečenje prehlada i sl.

Mesto Rtanj