Štokholm

Štokholm

Štokholm je glavni i najveći grad Švedske. Grad je politički, ekonomski i administrativni centar zemlje. Štokholm se nalazi na istočnoj obali Švedske na dodiru jezera Melaren i Baltičkog mora. Grad je napravljen na mestu od velike strateške važnosti tokom srednjeg veka kada je štitio ulaz u sistem jezera koja se nalaze u unutrašnjosti zemlje.Centralni delovi grada se nalaze na 14 ostrva koji se nastavljaju na Stokholmski arhipelag. Skoro 30% grada čine plovni putevi i još 30% čine parkovi i zelene površine. Stokholm je 2009. godine od Evropske komisije dobio titulu prve Evropske zelene prestonice. Grad je sedište, između ostalog, Kraljevske švedske akademije nauka, Karolinskog instituta i Švedske akademije, ustanova koje određuju dobitnike Nobelove nagrade iz fizike, hemije, ekonomije, medicine i književnosti. Nezaobilazna turistička stanica je čuveni Gemla Stan (Stari grad, smešten na ostrvu Stadsholmenu) sa Kraljevskom palatom, kraljevskim grobnicama i Parlamentom. Zanimljiva je i poseta Vasa muzeju u kome je izložen brod VASA, ali i Under the bridges krstarenje kojim se obilazi grad sa vode.


Prikaz ponuda u PDF-u:

Mesto Štokholm