Diseldorf

Diseldorf
Diseldorf je grad na zapadu Nemačke. Kroz grad protiče reka Rajna. Nalazi se u Rurskoj oblasti i uz Berlin, Frankfurt na Majni, Minhen i Hamburg — jedan je od najvećih ekonomskih, kulturnih i političkih središta Nemačke. Diseldorf se prvi put pominje 1135. godine, a status grada dobija 1288. godine. U Diseldorfu postoje dve luke, kao i brojni univerziteti, od kojih je najpoznatija Umetnička akademija Diseldorf pa tako Diseldorf važi za dizajnerski centar Nemačke. Poznat i po neobičnim modernim zgradama i kao destinacija za shopping.

Mesto Diseldorf