Atina

Atina
Atena ili Atina je glavni i najveći grad u Grčkoj. Atina dominira u regiji Atici i jedan je od najstarijih gradova sveta, čija zapisana istorija seže oko 3.400 godina u prošlost, a najranije dokazano prisustvo čoveka u ovom području bilo je od 11. do 7. veku p.n.e. Atina se smatra globalnim gradom zbog njenog geostrateškog položaja i njenog značaja u finansijama, medijama, umetnosti, unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini, kulturi, obrazovanju i turizmu.

Prikaz ponuda u PDF-u:

Filtrirani hoteli

Mesto Atina