Kopenhagen

Kopenhagen
Kopenhagen je glavni i najveći grad Danske. već godinama JE jedan od gradova sa najkvalitetnijim životom. Istovremeno, to je jedan od najskupljih gradova na Svetu.
Geografski položaj Kopenhagena je izrazito povoljan. Kopenhagen se nalazi na najužem moreuzu Eresund, koji odvaja Kategat i Skagerak, odnosno Baltičko i Severno more. Na taj način Kopenhagen se nalazi na sponi srednje i severne Evrope (Skandinavije).

Prikaz ponuda u PDF-u:

Filtrirani hoteli

Mesto Kopenhagen