Smeštaj za mesto ATHOS

mesto Athos
Atos ili Sveta Gora Atonska je eksteritorijalna jedinica Grčke države koja ima priznat suverenitet i autonomiju u okviru Grčke. Sastoji se uglavnom od pravoslavnog monaškog stanovništva. Poseta manastirima dozvoljena je samo muškarcima i to uz posebne, unapred potvrđene, dozvole. Ženama je omogućeno da manastire vide sa broda tokom izleta koji se organizuju iz Uranopolisa. Hoteli se nalaze u mestu Uranopolis i u njegovoj blizini. Uranopolis je malo tradicionalno mesto sa grčkim tavernama i kafeima pored plaže. Plaže su peščane i lepo organizovane. Većina hotela ima podzemne ili nadzemne prolaze do plaže.