Dubai

Dubai
http://www.accorhotels.com/6541
Dubai je jedan od sedam emirata koji čine UAE. Glavni grad nosi isto ime kao i emirat. Kada se kaže Dubai, naravno da se misli na grad koji je u poslednjih nekoliko decenija stekao prepoznatljivo ime i zauzeo poziciju jedne od najatraktivnijih svetskih destinacija ne samo u turističkom već u velikoj meri i u poslovnom svetu.

Filtrirani hoteli

Mesto Dubai