Način plaćanja

U našoj agenciji možete uplatiti sve turističke usluge nakon potvrde rezervacije avio i voznih karata ili potpisivanja Ugovora o putovanju i Potvrde garancije putovanja za ostale usluge - na sledeći način:

  • Gotovinski isključivo u dinarima;
  • Uplatom na tekući račun - u dinarima ili EUR ili USD, molimo zatražite predračun od zaposlenih u agenciji;
  • Kreditnom karticom - Visa, Master, Maestro ili Dina.

Molimo putnike da provere datume, vremena i imena i prezimena putnika (po podacima iz pasoša) pre nego uplatom potvde izdavanje avio ili voznih karata jer se nakon izdavanja karata za svaku promenu naplaćuju penali od strane avio karata.

Na Ugovoru o putovanju je naveden rok za otkaz rezervacije hotelskog smeštaja ili drugih turističkih usluga pa molimo da, skladno tom roku, uplatite ili 40% zaduženja za potvrdu rezervacije ili 100% zaduženja po Ugovoru o putovanju.